DESPRE PROIECT

100 DE ROMÂNI este un proiect care urmărește măsurarea și îmbunătățirea indicatorilor României conform cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). Proiectul a fost inițiat de Ambasada Sustenabilității în România și este susținut de Lidl România.

100 DE ROMÂNI realizează o radiografie a societății românești la 100 de ani, pentru a scoate în evidență progresele, problemele și temele de interes pentru România.

100 DE ROMÂNI reprezintă un punct de plecare, fiind un documentar statistic realizat în 2018, de Centenar, cu datele oficiale disponibile la acest moment. Proiectul dorește să devină un instrument de măsură al progreselor României: din acest motiv, informațiile prezentate sunt conectate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

100 DE ROMÂNI se bucură de susținerea Departamentului de Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au luat naștere la Conferința Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă. Lansate în 2015, ODD-urile stabilesc o agendă de acţiune ambiţioasă în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.

 1. Fără sărăcie– Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 2. „Zero” foamete – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 3. Sănătate şi bunăstare– Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 4. Educaţie de calitate– Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
 5. Egalitate de gen– Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 6. Apă curată şi sanitaţie– Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 7. Energie curată şi la preţuri accesibile– Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 8. Muncă decentă şi creştere economică– Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 9. Industrie, inovaţie şi infrastructură– Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 10. Inegalităţi reduse– Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.
 11. Oraşe şi comunităţi durabile– Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
 12. Consum şi producţie responsabile– Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 13. Acţiune climatică– Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 14. Viaţa acvatică– Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 15. Viaţa terestră– Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente– Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Cele mai vizualizate